Ejendomsinvesterings skattebesparelser for italienske statsborgere bosiddende i udlandet

Sådan opnår du skattebesparelser med "Prima Casa" -ordningen i Italien
Sådan opnår du skattebesparelser med "Prima Casa" -ordningen i Italien
4 februar 2019, Magaraggia Law Firm

Skattebesparelser ved køb af ejendomme i Italien

Krav

Disse skattebesparelser gælder for alle (italienske statsborger såvel som udenlandske), der køber et "Prima Casa" i Italien. Skattebesparelsesbeløbet er signifikant og fastgjort til 7% (dvs. 2% i stedet for den 9% ordinære skatteprocent) af ejendommens cadastrale værdi, ikke købsprisen. Selvom der kan være betydelige variationer i forskellen mellem den cadastrale og kommercielle værdi af italienske ejendomme, ligger cadastrale værdier normalt indenfor de 40% -60% af de kommercielle værdier, ifølge OMI, Osservatorio Mercato Immobiliare, Det Italienske Ministerium for Økonomi og Finans.

Det skal bemærkes, at de normale betingelser for at en ejendom, kan klassificeres som en "Prima Casa" og dermed giver køberen mulighed for at udnytte disse skattebesparelser er:

  1. han/hun ejer ikke allerede andre helårsboliger i samme italienske kommune
  2.  han / hun har ikke allerede haft gavn af "Prima Casa" skattelettelser ved køb af en anden bolig i Italien;
  3. ejendommen bliver hans/hendes helårsbolig, hvilket indebærer, at køberen skal overføre sin bopæl til den kommune, hvor ejendommen ligger i inden for 18 måneder fra købsdatoen.

For italienske statsborgere, der officielt er bosat i udlandet og er registreret hos AIRE (Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero eller Register of Italienske statsborgere Bosat i Udlandet), gælder den tredje betingelse dog ikke, hvilket betyder, at de IKKE er forpligtet til at flytte deres bopælsadresse til ejendommens kommune for at kvalificere sig til en "Prima Casa"- skattelettelse.

Endelig gælder Prima Casa-skattebesparelsen for enhver italiensk boligejendom bortset fra dem, der er kodet som A/1, A/8 og A/9 på cadastralregisteret. Bemærk venligst, at disse ejendomme kun udgør ca. 0,2% af de samlede italienske boliger, siger OMI's Cadastral statistiker, 2017.

Eksempel på skattebesparelse ved køb af ejendom

For en ejendom med en markedsværdi på fx 1.000.000 euro og en tilsvarende cadastral værdi på 500.000 euro vil loven muliggøre en besparelse på op til 35.000 euro (dvs. 7% af cadastralværdien).

Yderligere årlige skattefordele for italienere bosat i udlandet

Krav

Sektion 9-bis i lovdekret 47/2014, der er gældende fra 2015, har indført yderligere skattefordele for italienske statsborgere med bopæl i udlandet, der køber et "Prima Casa" i Italien. Disse fordele omfatter en fuldstændig undtagelse fra  IMU skatten (Imposta Municipale Propria) og en nedsættelse på 67% af  TARI/TASI (Andre kommunale ejendomsskatter). Loven fastslår, at disse yderligere fordele gælder for "kun en ejendomsenhed, der ejes af italienske statsborgere, der er registreret hos AIRE, der er pensioneret i deres bopælsland, forudsat at denne ejendom ikke udlejes eller gives til brug for tredjemand".

Dette betyder, at ud over de betingelser, der definerer et "Prima Casa", der er angivet ovenfor, skal der opfyldes yderligere to krav for yderligere skattelettelser:

  1. Ejeren skal modtage en pension fra sit bopælsland (denne betingelse gælder ikke italienere, som efter at være flyttet til udlandet efter pensionering modtager en italiensk pension)
  2.  Ejendommen må ikke udlejes eller tildele brugsret til tredjemand.

Vær opmærksom på, at en potentiel italiensk statsborger, der bor i udlandet, derfor kan nyde godt af to muligheder:

a) at købe ejendommen som et "Prima Casa", der nyder godt af de kommunale skattebesparelser (dvs. IMU, TARI / TASI) men uden at være i stand til at udleje: b) at købe ejendommen som et "Prima Casa", der betaler den fulde IMU/TARI/TASI skatter, men med mulighed for at leje det ud. Bemærk venligst, at lejeafgiften udgør 21%.

Eksempel på årlig skattebesparelse

For en ejendom med en markedsværdi på f.eks. 1.000.000 euro og en tilsvarende cadastral værdi på 500.000 euro vil loven give mulighed for en skattebesparelse på op til 35.000 euro (dvs. 7% af cadastralværdien) og årlig kommunal ejendomsskat besparelser på ca. 5.000 euro i IMU skat (dvs. fuld fradrag) og 3.500 euro i TARI-TASI skatter (dvs. 67% fradrag).

På baggrund af disse estimater udgør nutidsværdien af de opsparede besparelser på 35.000 euro og årlige skattebesparelser på 8.500 euro til ca. 74.000 euro (dvs. 7,4% af den oprindelige investering) i løbet af de første 5 år af ejendomsretten til ejendommen , 107.500 euro (dvs. 10,75%) i løbet af de første 10 år, 136.500 euro (dvs. 13.65%) i løbet af de første 15 år og 161.500 euro (dvs. 16.15%) i løbet af de første 20 års ejerskab baseret på de 3% italienske statslige langfristede obligationsrenter.

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista