Omstrukturerings Bonus: Opnå et fradrag på 50% af din samlede italienske skat til renoveringsarbejde

Den italienske regering har fornyet sin skatteafbrydelsesordning for ejendomsrenovering / Gtres
Den italienske regering har fornyet sin skatteafbrydelsesordning for ejendomsrenovering / Gtres
16 januar 2019, Redaktion

Den italienske regerings budget for 2019 har officielt godkendt en udvidelse i år til omstruktureringsbonussen, dvs. et fradrag på 50% for bygge- og renoveringsarbejde udført på private ejendomme og på fællesarealer i ejerlejlighedskomplekser.

Forlængelse af renoveringsbonussen for 2019

Udvidelsen af den såkaldte 'Renoverings bonus' (eller 'Bonus ristrutturazioni' på italiensk) til 31. december 2019 giver altså et fradrag på 50% på udgifter til renovering og reformering af boliger og fællesarealer af lejlighedskomplekser.

Det nye indhold i 2019 renoveringsbonussen

Den nye ved 2019-bonussen vedrører kravet, som blev introduceret i november sidste år der gå ud på at formidle detaljerne i arbejdet til ENEA, Energi- og Bæredygtig Udviklingskontor, inden for 90 dage fra datoen for færdiggørelsen. Denne forpligtelse gælder kun, hvis arbejdet der udføres, omfatter renovering af energibesparende løsninger og/eller anvendelse af vedvarende energikilder i hjemmet.

Hvordan bliver du kvalificeret til programmet?

Omstruktureringsbonussen er åben for alle skattepligtige, der er underlagt personlig indkomstskat i Italien (IRPEF), uanset om de er bosiddende i landet eller ej. Det er ikke kun de ejere, der kan udnytte denne skatteafgang, men enhver, der bor på ejendommen, hvor arbejdet udføres, herunder lejere, medlemmer af andelsforeninger, individuelle iværksættere med flere.

Visse personer, der hjælper med at bære omkostningerne ved omstruktureringsarbejdet, har også ret til at fratrække deres udgifter, hvis de har bevis på overførsler og fakturaer for udgifterne fra 1. januar 2016. Dette omfatter familiemedlemmer, ægtefælle eller samlever af ejeren af ejendommen, hvor arbejdet udføres, medlem af civilforeningen, indehaver af realkreditlånet mv.

Prisloft for renoveringsarbejdet

De, der renoverer deres ejendom, kan drage fordel af en 50% IRPEF-fradrag op til en maksimal udgift på 96 tusind euro pr. ejendomsenhed.

Dette er en årlig grænse og refererer til den enkelte ejendom og dets indhold betragtes som en helhed. Renoveringsarbejdet på ejendele har ikke en selvstændig udgiftsgrænse, men ligger inden for grænsen for boligenheden.

Hvis bygnings-arbejdet udføres i løbet af året, er fortsættelsen af arbejdet startet i tidligere år, vil maksimumsbeløbet for fradragsberettigede omkostninger blive bestemt ved at tage hensyn til de i de øvrige års afholdte beløb: Du har kun ret til ydelserne hvis det beløb, du allerede har brugt og draget fordel af, ikke har overskredet den samlede grænse, der er fastsat. Fradraget fra din skat er opdelt i 10 lige årlige rater, der begynder i det år, hvor udgifterne blev påbegyndt og derfra til de følgende år.

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista