Hvor lang tid tar det å selge en eiendom i Italia?

Grafico Tiempo de venta_ENG.jpg
Dette kakediagrammet viser den nyeste statistikken fra 2017 for gjennomsnittlig salgstid for hus i Italia
23 april 2018, Redaksjon

Spørsmålet om hvor lenge hus og leiligheter er på markedet før de blir solgt, kan besvares av eiendomsmarkedsrapporten 2017 fra det italienske eiendomsmeglerforbundet (Federación Italiana de Agencias Inmobiliarias eller FIAIP), utarbeidet i fellesskap med Enea og I-Com.

Ved å analysere perioden mellom datoen en eiendom er satt til salg på markedet og datoen da forhåndsavtalen for kjøpet er signert, viser dataene samlet i 2017 følgende prosenter av gjennomsnittlig tid for salg av boliger:

  • Mindre enn en måned: 4%;
  • Fra 1 til 3 måneder: 15%;
  • Fra 3 til 6 måneder: 36%;
  • Fra 6 til 9 måneder: 30%;
  • Mer enn 9 måneder: 15%.
Er du klar for å finne ditt drømmehus?

Er du klar for å finne ditt drømmehus?

Finn boliger for salg og leie på idealista