Co to jest zysk kapitałowy z tytułu nieruchomości i kiedy należy od tego odprowadzić podatek we Włoszech?

When does property capital gain have to be paid? / Gtres
When does property capital gain have to be paid? / Gtres
19 września 2019, Redakcja

Zysk kapitałowy z tytułu nieruchomości (plusvalenza sugli immobili) jest dodatnią różnicą między kwotą otrzymaną w momencie sprzedaży nieruchomości a ceną zakupu lub kosztu jej budowy, powiększoną o koszty nieodłączne. Ale kiedy należy zapłacić podatek od zysku kapitałowego?

Zysk kapitałowy, jeżeli pochodzi ze sprzedaży za wynagrodzeniem nieruchomości nabytej lub wybudowanej w okresie nieprzekraczającym 5 lat, jest uznawany za jeden z dochodów należących do kategorii „inne dochody” i jako taki podlega zwykłemu opodatkowaniu według normalnych stawek podatku dochodowego.

Wjątki:

  • nieruchomości otrzymane w drodze dziedziczenia;
  • nieruchomości otrzymane jako prezent, jeżeli w odniesieniu do osoby, która przekazała nieruchomość, upłynęło 5 lat od momentu zakupu lub budowy nieruchomości;
  • nieruchomości miejskie, które przez większość okresu między zakupem (lub budową) a przekazaniem były wykorzystywane jako główne miejsce zamieszkania przekazującego lub jego rodziny.

Jako alternatywa do zwykłego opodatkowania, sprzedający ma prawo żądać, w momencie zbycia, w drodze oświadczenia składanego notariuszowi, zastosowania podatku zastępczego do zysku kapitałowego uzyskanego z dochodu. Stosowana stawka podatku zastępczego wynosi 20%.

Artykuł widziany z Podatki od sprzedaży nieruchomości (dzisiejszy podatek).

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy