Europeiska sjukförsäkringskortet i Italien: Vad är EU-kortet och hur får man ett?

doctor.jpg
Kortet kallas Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) i Italien / Gtres
31 oktober 2018, Redaktion

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) är ett personligt kort som ger dig som innehavare rätt till medicinsk vård under en tillfällig vistelse i något EU- eller ESS-land.

Vad är EU-kortet till för?

Kort och gott ger EU-kortet dig tillgång till samma sjukvård i samtliga EU- eller ESS-länder. De medicinska räkningarna betalas av skattesystemet i det land du kommer ifrån, inte det land du får läkarvård i. Det är viktigt att ha det här kortet ifall du behöver uppsöka sjukvård när du är på semester eller bor i Italien.

Hur ansöker jag om det europeiska sjukförsäkringskortet?

Du ansöker om kortet från det land du är registrerad som bosatt, innan du åker på semester eller flyttar. Är du bosatt i Sverige går du bara in på Försäkringskassans hemsida och anger ditt personnummer så skickas kortet automatiskt hem till din adress.

I Italien är EU-kortet känt som Tessera Europea di Assicurazione Malattia, eller TEAM. Sedan 2004 utfärdar den italienska skattebyråns kontor (l'Ufficio dell'Agenzia delle éntrate) TEAM-kort, skickar dem automatiskt till uppehållsadressen för alla personer som är registrerade hos den italienska nationella hälso- och sjukvården (Servizio sanitario nazionale) eller som är bosatta i Italien. Så länge du är registrerad hos den italienska hälsovården, bör du få ett automatiskt utan att behöva ansöka om ett.

Kortet gäller i sex år. Innan tiden passerat är det samma l'Ufficio dell'Agenzia delle éntrate som automatiskt tillhandahåller och skickar det nya kortet till italienska medborgare, så du behöver inte göra någonting.

Kommer EU-kortet att vara giltligt i Storbritannien efter Brexit?

Efter att Storbritannien har lämnat EU den 29 mars 2019 kommer det att finnas en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Under den här perioden kommer EU-kortet att ge samma fördelar som tidigare, men därefter är det oklart om EU-kortet fortsätter att vara giltigt i Storbritannien och för brittiska medborgare i Europa. Det har funnits en provisorisk överenskommelse att brittiska invånare fortfarande ska få samma sjukvård utomlands i EU, men dessa förhandlingar har ännu inte slutförts.

Vilka hälsofrågor omfattar det europeiska sjukförsäkringskortet?

  • Först och främst, det är viktigt att veta att EU-kortet inte är en ersättning för reseförsäkring. Det täcker inte privat sjukvård, kostnader som returflyg till ditt ursprungsland, förlust eller stöld av dina tillhörigheter.
  • Det täcker inte dina utgifter om du reser i syfte att få medicinsk behandling, utan gäller endast problem som uppstår under din resa. 
  • Det garanterar inte nödvändigtvis att tjänsten kommer att vara gratis.
  • Om du får medicinsk hjälp utomlands, men inte på semester, utan att ändra ditt hemland behöver du inte det europeiska hälsokortet för att få medicinsk hjälp. Men, du måste registrera dig med EU-formuläret S1, som du kan få genom din försäkringsleverantör.
  • Det omfattar inte repatriering (transfer till hemlandet).

Kortet är avsett att täcka akut medicinsk hjälp för sjukdomar eller olyckor, men det täcker också hjälp vid förvärring av kroniska sjukdomar, såsom astma, hjärtsjukdom, cancer med mera. Om du reser under graviditeten täcker EU-kortet de nödvändiga behandlingarna, inklusive att föda utomlands i EU förutsatt att det är oplanerat. Om du planerar att föda i ett annat land måste du ansöka om tillstånd för det.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor