Talon myynti tai osto yksityisellä kauppakirjalla Italiassa

Voit myydä tai ostaa kiinteistön ilman notaarin apua yksityisellä kauppakirjalla / Gtres
Voit myydä tai ostaa kiinteistön ilman notaarin apua yksityisellä kauppakirjalla / Gtres
14 marraskuuta 2018, Toimitus

Alkuperäinen artikkeli: Alessandro Galluci, condominioweb

Voiko kiinteistön myynnin tehdä yksityisellä kauppakirjalla? Vastataksemme tähän kysymykseen, kutsuimme condominiowebin lakimiehet avuksemme.

Mitä laki sanoo kiinteistöjen myynnistä? Artikla 1350 Italian siviililaissa määrittää, että "kiinteistöjen omistusoikeuden siirtoa koskevat sopimukset" on suoritettava "julkisella tai yksityisellä asiakirjalla, sakkojen tai mitätöimisen uhalla". Miksi siis olemme tottuneet ajattelemaan, että julkiset myynnin kauppakirjat (italiaksi rogiti) ovat ainoastaan notaarin reviiriä?

Milloin on mahdollista myydä kiinteistöjä yksityisellä kauppakirjalla?.

Italian siviililaki esitti lain vuodesta 1942 alkaen, joka sallii kiinteistön myynnin yksityisellä kauppakirjalla. Tämän asian kompleksisen luonteen vuoksi kuitenkin on useita epävarmuuksia, joita ottaa huomioon.

Italian kiinteistöjen ostoa ja myyntiä koskeva sopimus vaatii kirjallista muodollistamista, joka tapahtuu virallisella sopimuksella, jossa ilmaistaan omistajuuden vaihtuminen molempien osapuolten yksinkertaisella suostumuksella (art. 1376 cc).

Jotta sopimus vaikuttaisi myös kolmansiin osapuoliin, se on kirjattava julkiseen maarekisterin (Agenzia delle Entrate) rekisteriin, jotta muutoksista ilmoitetaan julkisesti ja omistusoikeuden siirrosta tehdään laillinen.

Tämän lisäksi maarekisterissä tehtävä transkriptio palvelee myös samojen tuotteiden ostajien välisiä riita-asioita. Ensimmäinen puhtaaksikirjoittaja valitsee seuraavan transkription riippumatta siitä, mikä sopimus on aikaisempi.

Kirjoitus edellyttää, että puhtaaksi kirjoitettu teko koostuu julkisesta asiakirjasta tai todistetusta yksityisestä asiakirjasta. Tämä merkitsee tarvetta mennä notaarille, sillä heillä on valtuudet allekirjoitusten todentamiseen.

Tämä ei kuitenkaan ole kaikki: kun kiinteistön osto ja myynti on tehty yksinkertaisella ostajan ja myyjän välisellä suostumuksella, aikaisemmat ja myöhemmät toimenpiteet sen sallimiseksi ovat objektiivisesti tärkeitä ja monimutkaisia. Tämän vuoksi ammattihenkilön väliintuloa pidetään välttämättömänä.

Kuten aikaisemmin kerroimme, "kiinteistön myynnin kauppakirjat lain näkökulmasta ovat yksinkertaisia yksityisiä kauppakirjoja, jotka eivät vaadi kolmansia osapuolia, muita kuin myyjän ja ostajan, lukuunottamatta allekirjoitusten todentamista, johon tarvitaan notaari, jotta kauppakirja olisi laillinen ja astuisi voimaan" (Siviililaki, artiklat 1350 ja 2702).

Joten yksityiset teot ovat täysin hyväksyttävissä ottaen huomioon tämäntyyppisen liiketoimen monimutkaisuuden ja herkkyyden, jossa virhe tai laiminlyönti voi maksaa kummallekin osapuolelle paljon. Näissä tilanteissa on yleinen käytäntö sekä erittäin suositeltavaa toimia notaarin avulla (sitoumus ja kaupat) julkisen asiakirjan muodossa, johon sovelletaan kaikkia tavanomaisia tarkastuksia.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot