Een huis kopen of verkopen met een privéakte in Italië

dl_a01007316.jpg
Je kunt onroerend goed verkopen of kopen met een privéakte, maar gebruik een notaris / Gtres
14 november 2018, Redactie

Origineel artikel geschreven door Alessandro Galluci, condominioweb

Kan de verkoop van onroerend goed worden gedaan door een privé-akte? De advocaten van condominioweb beantwoorden deze vraag.

Wat zegt de wet over de verkoop van onroerend goed? Artikel 1350 van het Italiaanse burgerlijk wetboek bepaalt dat ‘contracten die eigendom van onroerend goed overdragen’ moeten worden uitgevoerd ‘door middel van een openbare of particuliere akte, op straffe van nietigheid’. Waarom zijn we in dat geval dan zo gewend te denken dat openbare akten van verkoop, rogiti in het Italiaans, het exclusieve territorium van de notaris zijn?

Sinds wanneer is het mogelijk om onroerend goed te verkopen met een privéakte?

Sinds 1942 is de Italiaanse wet op het Burgerlijk Wetboek voorzien in de wet over verkoop van een onroerend goed met privéakte. Vanwege de complexe aard van deze vraag zijn er echter veel extra voorwaarden.

Het contract voor de aankoop en verkoop van onroerend goed in Italië vereist schriftelijke formalisering; een contract met reële effecten. Dat wil zeggen een contract waarbij de eigendomsoverdracht plaatsvindt als een eenvoudige uitwisseling van toestemmingen tussen de partijen (art. 1376 cc).

Ook moet het verkoopcontract worden vertaald in het registratiekantoor van het openbare kadaster (Agenzia delle Entrate) om de wijzigingen publiekelijk bekend te maken en de overdracht van eigendom legaal te maken.

Deze transcriptie in het kadaster dient ook om geschillen tussen verschillende kopers van hetzelfde product op te lossen. De inschrijving vereist dat de te transcriberen akte bestaat uit een openbare akte of een authentieke akte. Dit houdt in dat je naar een notaris moet gaan, omdat ze de macht hebben om handtekeningen goed te keuren.

Dit is echter niet alles. Aangezien de aankoop en verkoop van onroerend goed wordt bereikt door een eenvoudige uitwisseling van toestemmingen, zijn de eerdere en latere transacties om de transactie te voltooien groot en complex. Daarom is de deelname van een professional, en meer specifiek een notaris, essentieel.

Zoals duidelijk is opgemerkt, zijn ‘de akten van verkoop van onroerend goed, vanuit juridisch oogpunt, eenvoudige privéaktes die geen tussenkomst van derden vereisen, anders dan de koper en de verkoper, behalve bij authenticatie van handtekeningen, door een notaris of andere openbare ambtenaar, nodig om hen wettelijke erkenning en effectiviteit te geven’ (Burgerlijk Wetboek, artikelen 1350 en 2702).

Gezien de complexiteit en delicaatheid van verschillende transacties, waarbij elke fout of omissie elke partij veel geld kan kosten, is het complex om dit zonder professional op te lossen. Dus hoewel privéaktes perfect toelaatbaar zijn, is het gebruikelijk en ook aan te raden om een notaris in te schakelen voor het opstellen van verschillende zaken (verbintenis en akte) in de vorm van een publieke akte, die onderworpen is aan alle gebruikelijke controles.

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur