Achiziționarea sau vânzarea unei case sub semnătură privată în Italia

Se poate vinde sau cumpăra o proprietate cu un act sub semnătură privată, dar trebuie autentificat la notar / Gtres
Se poate vinde sau cumpăra o proprietate cu un act sub semnătură privată, dar trebuie autentificat la notar / Gtres
14 noiembrie 2018, Redacție

Articol original scris de Alessandro Galluci, condominioweb

Poate vânzarea unei proprietăți să ia forma unui act privat? Pentru a răspunde la această întrebare, am cerut ajutorul avocaților la condominioweb.

Ce spune legea despre vânzările imobiliare? Articolul 1350 din Codul civil italian prevede că "contractele care transferă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile" trebuie executate "prin act publică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității". În acest caz, de ce suntem atât de obișnuiți să credem că contractele publice de vânzare-cumpărare, numite rogiti în italiană, sunt treaba exclusivă al notarului?

De când este posibilă vânzarea proprietăților imobiliare printr-un simplu act sub semnătură privată?

Din 1942, legea care prevede vânzarea unei proprietăți prin act sub semnătură privată a fost prezentă în Codul civil italian. Cu toate acestea, datorită naturii complexe a acestei întrebări, există multe adăugiri care trebuie luate în considerare.

Contractul de cumpărare-vânzare de bunuri imobiliare în Italia necesită formalizare scrisă, care ia forma unui contract cu efecte reale, adică un contract în care transferul dreptului de proprietate are loc ca un simplu schimb de consimțământ între părți (art. 1376 cc).
Pentru ca aceasta să aibă efecte și pentru terți, contractul de vânzare-cumpărare trebuie înscris în cartea funciară (Agenzia delle Entrate) pentru a anunța public schimbările și a face legal transferul dreptului de proprietate.

Pe lângă aceasta, înscrierea în cartea funciară servește, de asemenea, la soluționarea litigiilor dintre mai mulți cumpărători ai aceluiași produs. Prima transcriere prevalează asupra transcrierilor ulterioare, indiferent de datele la care s-au încheiat contractele.
Intabularea cere ca actul care urmează a fi înscris să fie unul public de vânzare cumpărare sau act sub semnătură privată autentificat . Acest lucru implică necesitatea de a merge la un notar, deoarece acesta are puterea de autentificare a semnăturilor.

Dar asta nu e tot: deoarece achiziționarea și vânzarea de bunuri imobile sunt produse prin simplul schimb de consimțământ între cumpărător și vânzător, operațiunile anterioare și ulterioare destinate să permită acest lucru sunt extrem de importante și complexe. Astfel, intervenția unui profesionist precum notarul este considerată indispensabilă.

Astfel, după cum s-a menționat în mod clar, "actele de vânzare-cumpărare ale bunurilor imobile, din punct de vedere juridic, sunt simple acte sub semnătură privată care nu necesită intervenția terților, decât a cumpărătorului și vânzătorului, cu excepția momentul autentificării semnăturilor, de către un notar sau alt funcționar public, necesare pentru recunoașterea și intrarea în vigoare a acestora "(Codul civil, articolele 1350 și 2702).
Așadar, în timp ce actele sub semnătură privată sunt perfect admisibile, având în vedere complexitatea și delicatețea acestui tip de tranzacție, în care orice eroare sau omisiune poate costa fiecare parte implicată o mulțime de bani, este o practică obișnuită și, de asemenea, foarte recomandabil să apelați la un notar pentru redactarea diferitelor documente sub forma unui act public (contract), care face, de regulă, obiectul tuturor controalelor.

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Găsește pe idealista case de vânzare și închiriere pe termen lung