Jak uzyskać obywatelstwo włoskie?

Obywatelstwo włoskie / Pixabay
Obywatelstwo włoskie / Pixabay
22 października 2019, Magaraggia Law Firm

Ogólnie rzecz biorąc, obywatelstwo włoskie otrzymuje się „ius sanguinis”, co oznacza obywatelstwo z krwi. Możliwe jest jednak uzyskanie obywatelstwa poprzez spełnienie różnych warunków.

Sprawę reguluje ustawa nr 91 z dnia 5 lutego 1992 r.

Włoskie dziedzictwo lub małżeństwo

1. Obywatelstwo włoskie nabywa się automatycznie, jeśli jesteś dzieckiem włoskiej matki lub ojca. Ponadto, jeśli jesteś dzieckiem bezpaństwowca lub nieznanego rodzica, pod warunkiem, że urodziłeś się we Włoszech.

2. Cudzoziemiec małoletni adoptowany przez obywatela włoskiego automatycznie nabywa obywatelstwo naszego kraju.

3. Obywatelstwo nabywa się również przez pochodzenie od osoby, która pierwotnie posiadała obywatelstwo włoskie, a następnie przeniesiona do innego kraju. W takim przypadku konieczne jest udowodnienie pochodzenia osoby, która była pierwotnie obywatelem włoskim.

4. Obywatelstwo nabywa się również w drodze małżeństwa z obywatelem włoskim.

Włoska rezydencja

5. Kolejnym sposobem uzyskania obywatelstwa jako obcokrajowca jest pobyt we Włoszech przez dłuższy okres, nie krótszy niż dziesięć lat. Jednak aby tak się stało, należy wziąć pod uwagę inne okoliczności.

6. W przypadku obcokrajowców urodzonych we Włoszech okres wyniesie trzy lata zamiast dziesięciu. W przypadku obywateli innych krajów europejskich okres pobytu we Włoszech musi wynosić cztery lata.

7. Obywatelstwo może być również uznane na mocy prawa lub ze względu na szczególne zasługi, przyznane przez Prezydenta Republiki osobom, które świadczyły znaczące usługi na rzecz Włoch lub gdy istnieje wyjątkowy interes państwa.

Sprawą tą ostatnio zajął się dekret bezpieczeństwa (ustawa nr 132/2018 obowiązująca od 4 grudnia 2018 r.).

Termin zakończenia postępowania został wydłużony z 24 do 48 miesięcy. Postanowiono również, że wnioskodawca (w przypadku wniosku o obywatelstwo zawarte przez małżeństwo) powinien mówić w języku włoskim na odpowiednim poziomie.

Jeżeli „nowy” obywatel Włoch zostanie skazany za określone przestępstwa, ustawa 132/2018 przewiduje cofnięcie obywatelstwa.

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy