Huspriserna i Italien är inte detsamma som antalet försäljningar. Vad kan vi förvänta oss under 2018?

Husvärdena motsvarar inte antalet fastighetsaffärer som slutförts i Italien, vilket saktar ner återhämtningen / Gtres
Husvärdena motsvarar inte antalet fastighetsaffärer som slutförts i Italien, vilket saktar ner återhämtningen / Gtres
1 juni 2018, Redaktion

Försäljningstrenden och fastighetspriserna går fortfarande inte hand i hand. "Återhämtningen på bostadsmarknaden sedan 2014 har återgått till de nivåer som de låg på före den andra ekonomiska krisen, men vad gäller priserna pågår fortfarande en långsam nedgång."

Detta konstaterades av Gianni Guerrieri, direktör för Omise, under presentationen av "Bostadsfastighetsrapporten 2018" som skapades av det nationella fastighetsmarknadsobservatoriet (Osservatorio del Mercato Immobiliare de la Agenzia delle Entrate eller Omi) i samarbete med den italienska bankföreningen (Associazione Bancaria Italiana eller ABI). 

Jämförelse av försäljning och priser

Under 2017 ökade antalet försäljningar inom bostadssektorn med 4,9% jämfört med 2016, men priserna fortsatte falla precis som under 2012. Från och med det året började fastighetsvärdena sjunka avsevärt, men i en långsammare takt under de senaste två åren, som rapporten visar.

Om vi tittar på de senaste tre åren är det tydligt att bostadsmarknaden håller på att återhämta sig och även om priserna faller gör dem det i en långsammare takt. Denna nedgång är utan tvekan en av orsakerna till återhämtningen av antalet fastighetsaffärer, tillsammans med den mycket låga hypotekslåneräntan och de förbättrade ekonomiska, sysselsättnings- och inkomstförhållandena jämfört med perioden 2012–2013.

Vad kan man förvänta sig inom en snar framtid

Vad kan vi förvänta oss från fastighetsmarknaden inom en snar framtid? På lika villkor, särskilt när det gäller den ekonomiska utvecklingen och räntorna kan det förväntas en måttlig tillväxt inom bostadshandeln och att bostadspriserna sannolikt kommer förbli stabila.

Vid presentationen av rapporten, förklarade Federico Polidoro, chef för Integregrade Servicesystemet gällande ekonomiska förhållanden och konsumentpriser från det nationella institutet för statistik (Istituto Nazionale di Statistica eller ISTAT) vad som skulle hända med bostadspriserna 2018. Han förklarade att data från det sista kvartalet för 2017 visar att, om priserna slutar att variera, kommer det nuvarande året stängas med -0,1%. Detta är förändringen i bostadsprisindexet som skulle kunna äga rum under 2018. Men vi måste vänta och se vad som händer under de kommande månaderna.

Guerrieri betonade: "Det är troligt att den återhämtning som sker under 2018 kommer att konsolideras ytterligare, med en tillväxttakt som är mer eller mindre lika som den under 2017 och med priser som överstiger det positiva tröskelvärdet, men alltid i stabilitetsförhållanden. Att säga -0.1 eller +0.1 innebär ett statistiskt fel. Därför befinner vi oss i en säsongssituation, men jag litar på att vi i slutet av 2018 också befinner oss på en positiv basis när det gäller priserna."

Confedilizias kommentar: "människor underskattar fortfarande vad som hänt"

Confedilizias ordförande Giorgio Spaziani Testa lämnade en kommentar angående rapporten "De uppgifter som publicerats av Agenzia delle Entrate, ABI och ISTAT visar att bostadsmarknaden i Italien fortfarande har extrema svårigheter. När det kommer till antalet transaktioner har den långsamma återhämtningen av förluster som registrerats under de senaste åren ännu inte nått 2011 års nivåer, medan de huvudsakliga orsakerna till denna återhämtning (fallande priser, lägre räntor, ökad bankkredit, ökat köpbehov etc.) borde ha givet ett mycket bättre resultat. "

Han lade till: "När det gäller priserna och även värdet av besparingarna hos italienska hushåll, är situationen allvarlig. ISTAT bekräftar att Italien är det enda europeiska land där bostadspriserna kontinuerligt har fallit sedan 2012. Många människor fortsätter att underskatta vad som hänt sedan dess, men de som ser verkligheten är mycket medvetna om detta: fastighetsskatten på fastigheter har nästan tredubblats, med alla dess negativa konsekvenser som detta har för ekonomin. Och vid den här punkten kan det vara så att vi läser nya rekommendationer från EU-kommissionen?"

Referrer media
Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor