Hvor meget koster det at forære dit barn et hus?

gtres.jpg
Registrering af et hus i dit barns navn / Gtres
21 januar 2019, Redaktion

Hvad koster det at købe et hus i Italien til din søn eller datter? Hvis du beslutter dig for at købe en ejendom og hvori dit barn kan bo, kan du nyde nogle skattefordele og spare penge. Lad os undersøge nærmere..

Omkostninger ved registrering af dit barns hus

Når ejendomsdokumentet er lavet og underskrevet, kan du få rabat på momsen til 4% i stedet for 10%, hvis det er en ny bygning, du køber hos bygherren. Eller du kan få registreringsafgiften ned på 2% i stedet for 9 %, hvis du køber fra en privatperson. Ejendoms- og huslånsrenter er fastsat til 50 euro hver især, hvis du køber fra en privat sælger og 200 euro, hvis du køber fra bygherren. Du kan også få skattefradrag på lånets renter, hvis du optager et boliglån til at købe huset.

Dette er nogle af de fordele, du kan få fra den første boligbonus eller 'bonus prima casa', så længe dit barn ikke har andre boliger i deres navn i samme kommune og/eller som allerede er købt med samme skattefordel. Dit barn skal også være hjemmehørende i den italienske kommune, hvor huset i deres navn er placeret.

Husk at hvis du registrerer huset til et af dine børn, og de ikke vælger at bo der, skal du betale IMU og TASI skatter ligesom hvis det var dit andet hjem. Fritagelsen gælder faktisk kun for hovedhuset, det vil sige den ejendom, hvori du er bosiddende, og du normalt opholder dig.

Når du beslutter dig for at registrere et hus i dit barns navn, er der en yderligere fordel: Ejendommen kan ikke beslaglægges af inkassobureauer i tilfælde af ubetalte skatter af køberen. Hvis forældrene kun er ejer af en ejendom, den ene, hvori de bor, og ikke er ejer af et andet hjem, kan deres første ejendom heller ikke fratages dem. Dette skyldes, at loven om inddrivelse af fordringer forbyder beslaglæggelse af fast ejendom, når skatteyderen er indehaver af en enkelt bopæl, der bruges som et privat hjem og ikke er registreret som en luksus ejendom (A/1, A/8 eller A/9).

For at købe et hus og gøre det tilgængeligt for dit barn, skal du foretage en indirekte donation: forældrene betaler sælgeren direkte eller krediterer penge til barnets konto og overfører derefter til sælgeren.

Registrering af et hjem med dit barn med brugsret

Brugsret er det juridiske udtryk for folkets ret til at nyde både brugen af deres ejendom og retten til at tjene penge på den, f.eks. ved at leje den ud. Ifølge loven har forældre ret til lovlig brug af en ejendom i deres barns navn, indtil barnet er myndigt eller er flyttet hjemmefra.

Forældrenes brugsret gælder for alle aktiver (flytbare og faste) i det mindreårige barns navn med undtagelse af:

  • dem, som barnet har erhvervet sig via indtjeningen fra hans eller hendes arbejde
  • de doneret til barnet for at forfølge karriere, kunst eller erhverv
  • de donerede under forudsætning af, at den forælder med forældremyndigheden, ikke har brugsret
  •  de som barnet har modtaget ved arv eller donation og accepteret i barnets interesse mod vilje fra forældrene, der har forældremyndigheden.

Hvis ingen af disse undtagelser gør sig gældende, kan forældre bruge deres børns hus som om de var ejerne. De kan dog ikke ændre det økonomiske formål med huset. Desuden må forældrene ikke sælge, udleje eller optage lån i deres barns ejendom.

Når barnet når den myndige alder, mister forældrene deres lovlige brugsret. I dette tilfælde kan ejeren af ejendommen bede dem fraflytte, det vil sige, at børnene kan sparke forældrene ud. For at undgå et sådant problem kan faderen eller moren, der køber huset på vegne af barnet, betale en donation for at opretholde deres ret til brugen af ejendommen.

Fra den originale artikel: Intestare casa a un figlio: rischi e vantaggi (La legge per tutti)

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista