Imu og Tasi 2018: tidsfrister, gebyrer og beregninger

imu, tasi.jpg
Imu og Tasi er de to vigtigste ejendomsskatter i Italien / Gtres
26 november 2018, Redaktion

Fristen for at betale den anden rate af kommunal skatten Imposta Municipale  (IMU), og skatten på udelelige tjeneste ydelser Tassa Sui Servizi Indivisibili (Tasi), nærmer sig (datoen er fastsat til 17. december 2018). Disse betalinger gælder ejerne af de første luksushuse og bygninger, der ikke er deres bobæl.

Tasi for fast bopæls ejendomme 2018

Tasi skal dog ikke betales for de ejendomme, som ejeren bruger som bopæl, hvilket fremgår i Salva-Italia-dekretet. I dette tilfælde defineres disse ejendomme som ejendomme, hvor ejeren og hans familie bor og opholder sig.

I tilfælde af at familiemedlemmerne er bosat i forskellige huse, men i samme kommune, er kun et hus fritaget for betaling. Mens hvis husene ligger i forskellige kommuner, kan begge opnå fritagelsen. Huset skal være registreret som en enkelt ejendomsenhed.

Tasi 2018 fritagelse pertinenze

I Tasi-fritagelsen findes en del af husstanden, altid inden for de grænser, der er fastsat for 2012. Følgende anses værende pertinenze:

  • bilgarage (kadastral kategori c-6);
  • veranda og pakhuse (c-7);
  • Evakueringsrum og kældre (8C / 2).

IMU for luksusejendomme  

Fritagelsen gælder ikke for luksusejendomme. Faktisk skal disse ejendomme betale både IMU og Tasi i 2018. Imidlertid kan kadastralkategorierne A1, A8 og A9 (dvs. stalde, hytter og slotte) få nedsat Imuen for 2018 til 4 promille og et fradrag på 200 euro. Men der er luksusvillaer, der er fritaget for betaling: disse er villaer inkluderet i A7 kadastral kategorien.

Imu for udlejere

Stabilitetsloven fra 2016 har også indflydelse på udlejede huse med en aftalt leje, der drager fordel af en 25% reduktion i IMU.

Tasi for udlånte ejendomme

For husejere, der udlejer gratis til deres børn, kan man forvente en 50% reduktion af beskatningsgrundlaget. Så længe visse betingelser er opfyldt.

Tasi for udlejere

Stabilitetsloven indeholder bestemmelser om afskaffelse af Tasi 2018 også for lejere, som har valgt boligen som fast bopæl. Mens de skal fortsætte med at betale studerende på campus og dem, der flytter på grund af arbejde uden at flytte deres bopæl. Gebyret der fjerens fra lejere vil ikke blive flyttet over til ejerne, der fortsat skal betale et gebyr på mellem 70 og 90%.

Tasi for separerede og fraskilte par

Hvad angår de separerede og fraskilte, såfrem det fælleshjem er blevet tildelt det foregående par ved en adskillelsesdom eller ved annullation, opløsning eller opsigelse af ægteskabets civile virkninger, skal de ikke betale Tasi. De fraskilte, der forlader deres fælles hus, betaler ikke skat på den ejendom hvor de har fast bopæl

IMU ikke solgte ejendomme

De usolgte bygninger til salg hos byggefirmaerne vil fortsat betale IMU, men med en præferentiel sats på 1 promille.

IMU og Tasi for italienske statsborgere bosat i udlandet

Borgerne i har bosat udlandet skal også betale Imu og Tasi, med undtagelse af borgere, der modtager pension i bopælslandet, forudsat at ejendommen i Italien ikke udlejes eller udlånes til brug.

Imu 2018 landbrugsjord

Siden 2017 er IMU-fritagelsen for landbrugsjord trådt i kraft, hvilket refererer til direkte landbrugere og professionelle landbrugsentreprenører (IAP). Stabilitetsloven i 2016 havde annulleret Statens Institut for Statistik (Istituto Nazionale di Statistica) klassificering blandt bjergrige, delvist bjergrige eller flade lande, genindførelse af den gamle klassificering af landbrugsarealer.

Hvilke andre skatter skal du betale på italienske ejendomme?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista