Contractele de muncă din Italia: tipuri, condiții și clauze…

Tipurile de contracte de muncă din Italia
Tipurile de contracte de muncă din Italia / Gtres
4 decembrie 2018, Redacție

Mutarea în Italia, închirierea unui apartament, învățarea unei noi limbi străine, găsirea unui loc de muncă .....este un proces lung, adesea dificil, care vă consumă toată energia. Când în sfârșit găsiți un loc de muncă, vă puteți simți tentat să semnați contractul imediat și fără să îl citiți pe îndelete. Cu toate acestea, este vital să cunoașteți elementele de bază ale contractelor de muncă din Italia înainte de a semna unul. Deci, citiți mai departe pentru a ști exact ce semnați.

Un contract de muncă are menirea de a descrie în detaliu specificul relațiilor de muncă ale ambelor părți, inclusiv titlul postului, salariul, responsabilitățile, sarcinile, remunerațiile pentru boală, concediile și perioadele de preaviz.

Există două tipuri principale de contracte de muncă: un contract de muncă pe perioadă nedeterminată (contratto a tempo indeterminato) și un contract de muncă pe durată determinată (contratto a termine and contratto a tempo determinate). Ambele tipuri de contracte se află sub controlul regulilor generale stabilite prin Codul Civil Italian.

Contractele de muncă pe perioadă nedeterminată

Acest tip de contract se utilizează pentru relațiile de muncă "normale" din Italia. În acest tip de contract nu se stabilește o anumită perioadă de timp de lucru și garantează angajaților o siguranță mai mare decât orice alt tip de contract în Italia.

Contractul pe perioadă determinată

Scopul acestui tip de contract este de a angaja persoane pentru anumite perioade limitate de timp.

Un contract pe durată determinată poate dura până la 36 de luni, incluzând eventualele prelungiri. Limitele sunt de obicei stabilite de convențiile colective naționale (NCA). Legislația italiană prevede că numărul general de contracte pe durată determinată nu poate depăși pragul de 20% al forței de muncă angajate în baza unui contract pe perioadă nedeterminată.

Aceste tipuri de contracte nu pot fi utilizate pentru înlocuirea angajaților aflați în grevă sau pentru înlocuirea angajaților disponibilizați temporar.

Pe lângă aceste două contracte, mai există și alte tipuri de contracte în Italia:

  • Contracte part-time: Acestea trebuie să fie înregistrate și să specifice orele de lucru. Plata și alte drepturi sunt, în mod normal, proporționale cu cele ale persoanelor angajate cu normă întreagă cu aceeași încadrare în muncă. Acest tip de contract permite angajatorului o mai mare flexibilitate, datorită clauzelor auxiliare care pot fi adăugate la contract.
  • Contract pentru lucrări intermitente sau la cerere (lavoro a chiamata o intermitenta): Aceste tipuri de contracte permit angajatului să-și declare disponibilitatea de lucru pentru o anumită perioadă de timp, timp în care poate fi chemat la lucru pentru doar câteva zile, cu timp scurt de înștiințare. Acest contract trebuie, la fel ca celelalte, redactat în scris.
  • Contract de ucenicie (apprendistato): Acesta este un contract deschis ce include formare profesională. Angajatorul este obligat să se asigure că ucenicul dobândește abilități și calificări profesionale.
Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Găsește pe idealista case de vânzare și închiriere pe termen lung