Overdragelse af ejendommen: Alt hvad du skal vide

passaggio.jpg
Hvornår sker overdragelse af ejendomme juridisk set?
8 marts 2018, Redaktion

Original artikel skrevet af Alessandro Gallucci
(condominioweb)

Hvornår sker overdragelse af ejendomme juridisk set? Er det fra det øjeblik, hvor både køber og sælger udveksler samtykke, eller når den foreløbige kontrakt er underskrevet, eller når ejendommen og nøglerne overdrages?

Dette spørgsmål har alvorlige konsekvenser for begge parters rettigheder, men også for modparterne i handlen med de risici og det ansvar, der er forbundet med at eje fast ejendom.

I italiensk lov er det tilstrækkeligt at formalisere på den måde, at parternes samtykke til kontrakten specifikt er fastsat, således at ejendommen eller rettighederne til en ejendom siges at være blevet overført fra sælger til køber. Dette samtykke skal skrives på en lovlig måde.

Fx ved ejendomme fastslår vedtægtskodeksen, at det er nødvendigt for købet at afslutte kontrakten skriftligt privat eller ved offentlig myndighed, for ellers kan overdragelsen være nul og niks og ugyldig. Det betyder, at hvis nogen har til hensigt at sælge deres ejendom til en anden, skal de gøre det med en skriftlig kontrakt, der indeholder alle de grundlæggende elementer i aftalen (samtykke, emne eller objekt og årsag).

Når aftalen er lukket, det vil sige, når kontrakten er underskrevet, skal salget betragtes som gennemført, og ejendommen overgår derefter til køberen.

Der er to overvejelser mere, man skal have i tankerne:

a) For overdragelse af en ejendom er trascrizione (en fortegnelse over ejendommen i det offentlige register), ikke strengt nødvendigt, da det eneste formål med dette er at gøre det offentligt og gøre overførslen tilgængelig for tredjeparter. Det anbefales dog stærkt at gøre alligevel.

b) Sælgers overdragelse af ejendommen udgør en forpligtelse i forbindelse med kontrakten og har ingen relevans i forbindelse med ejendomsoverdragelsen.

I den sammenhæng har den forløbige kontrakt ingen værdi i form af ejendomsoverdragelsen. I en foreløbig kontrakt forpligter parterne sig ganske enkelt til at oprette og underskrive en kontrakt om salg og ejendommen på et senere tidspunkt.

En række punkter fastlægges i den foreløbige kontrakt, som fastsætter og bestemmer de vilkår og betingelser, der skal anvendes i den endelige kontrakt. Denne kontrakt kan være underlagt retshåndhævelse i henhold til artikel 2932 i civillovbogen for at sikre salget, men det er ikke gyldigt for overdragelsen af ejendommen.

En vigtig årsag til at tildele ejendomsretten til ejendommen i det øjeblik, samtykket udveksles, har at gøre med de risici, der er forbundet med forsvinden eller ødelæggelse af ejendommen, inden den overdrages. Første del af artikel 1476 viser, hvor afgørende dette samtykke er.

Lad os eksemplificere det lidt med dette eksempel. Lad os sige, at du har købt et hus og har underskrevet kontrakten. Der sker et jordskælv, og huset er ødelagt, selvom du ikke har taget det i besiddelse endnu. Så er det ikke køberens skyld, og du skal stadig betale købsprisen.

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista