De overstroming in Italië, wie betaalt voor bouwschade en wederopbouwkosten?

alluvione_vicenza_1_novembre_2010_3.jpg
Creative commons
15 november 2018, Redactie

De overstromingen van de afgelopen weken hebben geleid tot een debat over de kosten van preventie en wederopbouw in Italië. Wie betaalt de ramp? Welke verzekeringsdekking en staatsfondsen worden verstrekt? We proberen de situatie te verduidelijken met de hulp van enkele experts.

Meer dan 90% van het Italiaanse grondgebied loopt gevaar

De Siciliaanse ramp doet nadenken over de omstandigheden in het land en over de staat van de gebouwen en het infrastructureel erfgoed. Geschat wordt dat meer dan 90% van het nationale grondgebied het risico loopt op overstromingen, met mogelijk meer dan 3 miljoen families die getroffen worden, aldus Ispra.

‘We zien de klimaatverandering zich vertonen in de regen, met steeds meer onvoorspelbare buien, in een gebied zonder buitengewoon onderhoud, wat onvermijdelijk rampen veroorzaakt zoals die zich de afgelopen dagen in Sicilië hebben voorgedaan’, zegt geoloog Fabio Tortorici, voorzitter van het Studiecentrum voor de Nationale Raad van Geologen (Centri Studi Consiglio Nazionale dei Geologi). ‘De slechte gezondheid van ons grondgebied bevordert reflectie en actie om het fenomeen van hydrogeologische instabiliteit tegen te gaan. Italië is bijvoorbeeld de Europese natie met het grootste aantal aardverschuivingen; 15 procent van de bevolking woont in gebieden met een grote kans op overstromingen en aardverschuivingen.’

Te veel aardverschuivingen en overstromingen, niet genoeg actie

Het fundamentele probleem is hoe de huizen in risicovolle gebieden worden gebouwd, waardoor het leven van duizenden mensen in gevaar wordt gebracht. Deze luchtige houding als het gaat om bouwen komt vaak van de lokale besturen zelf, die niet over voldoende middelen beschikken om de situatie aan te pakken.

‘Het Casteldaccia-gebouw, waar negen mensen overleden,’ herinnert Tortorici zich, ‘is gelegen in een gebied dat bekend staat om een ​​hoog hydraulisch risico, net als vele andere gebouwen in heel Italië. Helaas is het gebrek aan kennis over geologische verschijnselen de belangrijkste reden en we begrijpen nog steeds niet dat om natuurlijke gevaren te verminderen, we technische en wetenschappelijke vaardigheden moet gebruiken. In dit tempo zullen we onvermijdelijk van de ene noodsituatie naar de andere blijven evolueren: aardbevingen, aardverschuivingen, droogte, overstromingen’.

De ongebruikte miljard van ItaliaSicura

Er is ook de vraag die volgt op elke ramp: wie betaalt de kosten? Op nationaal niveau zijn de middelen die ter plaatse worden ingezet voor de preventie van seismische en hydrogeologische risico's beperkt tot 300 miljoen euro per jaar, vooral na de sluiting van het Italia Sicura-programma afgelopen juli met wetsdecreet nr. 86/2018. Dit stelde meer dan een miljard euro beschikbaar van de Europese Investeringsbank om in te spelen op aardverschuivingen en erosie. Nu dat fonds is gesloten, heeft het andere middelen nodig om schade door overstromingen te financieren, maar de minister van Milieu Costa zei dat hij zijn hand niet in de schatkist wilde steken voor deze noodsituatie.

Biedt de woningverzekering dekking voor slecht weer?

De zwaarst getroffen slachtoffers van deze meteorologische rampen zijn de gezinnen die hun leven en huizen vernietigd zien. Wie betaalt de schade veroorzaakt door deze rampen? De dekking van de huisverzekering is beschikbaar ter bescherming tegen seismische risico's.

‘In de afgelopen twaalf maanden, zeker ook door de dramatische nieuwsgebeurtenissen die we in ons land hebben meegemaakt, is de interesse in Italië voor een verzekeringsdekking die beschermt tegen dit soort schade aanzienlijk toegenomen’, bericht Lodovico Agnoli, nieuwe onderneming manager van Facile.it. ‘Het is belangrijk om te bedenken dat deze dekking meestal is inbegrepen in grotere producten die het huis, de structuur, de goederen en zelfs bewoners of huurders beschermen.’

Hiervoor zijn er twee soorten woningverzekering, die door zowel eigenaars als huurders in de woning kunnen worden afgesloten. De eerste is alleen gekoppeld aan de inhoud van de woning (de kosten hiervan worden bepaald door de waarde van de objecten die in de woning worden bewaard). De tweede behandelt structurele schade (de kosten hiervan hangen af ​​van het type woning, de locatie en of het om een hoofdverblijf gaat). Bovendien voegde de begrotingswet van 2018 de belastingaftrek van 19% inkomstenbelasting toe aan de woningverzekering.

De woningverzekering die het overstromingsrisico niet dekt

‘Om onaangename verrassingen te voorkomen,’ waarschuwt Agnoli, ‘is het raadzaam om je woningverzekering niet alleen te baseren op de prijs van de premies, maar ook op hoe het beleid overeenkomt met je behoeften. Lees bijvoorbeeld zorgvuldig welke clausules betrekking hebben op de niet-erkenning van de schadevergoeding en, ook, welke eigen risico's worden toegepast op de compensatie.’

Ook belangrijk om te weten is dat niet alle woningverzekeringen seismische en hydrogeologische risico's dekken. Besteed aandacht aan de uitzonderingsclausules: gebouwen die in het verleden al beschadigd zijn of die te dicht bij de klokkentorens staan, zijn vaak uitgesloten van dekking.

Ten slotte, zoals bij elke verzekering, zal geen vergoeding worden betaald voor schade in geval van een opzettelijke fout of nalatigheid. Een belangrijke vraag zou zich dan voordoen met betrekking tot de aansprakelijkheid van een ongeoorloofd of afgekeurd gebouw. Deze situatie is allesbehalve zeldzaam als je bedenkt dat volgens Legambiente 71.450 woningen in Italië zijn getroffen door sloopbevelen, maar dat meer dan 80% er nog steeds staat.

Dit alles leidt tot een gespannen situatie wanneer de winter nadert. Mensen die in gebieden van Italië wonen die het risico van overstroming lopen en andere rampen, zullen zich moeten voorbereiden op het ergste.

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur