Kiinteistöjen hintojen historiallinen kehitys, vertailu Italian ja Euroopan keskiarvon välillä

Kuinka talouskriisi vaikutti Italian kiinteistömarkkinoiden hintoihin?
Kuinka talouskriisi vaikutti Italian kiinteistömarkkinoiden hintoihin?
22 maaliskuuta 2018, Toimitus

Vuosien 2008-2009 kriisin alusta aina tähän päivään saakka, kiinteistömarkkinat ovat käyneet läpi useita syklejä, joka voidaan tiivistää hyvin asuntojen nimellisten hintojen kehityksen kanssa. Kaaviossa korostetaan asuntojen eri arvojen dynamiikkaa Italian ja muiden EU:n maiden keskiarvon välillä.

Vuonna 2011, kaksi vuotta 2008-2009 vuosien kriisin jälkeen, hintaindeksi on huomattavasti korkeampi Italiassa kuin Euroopan keskiarvossa. Italiassa tapahtui tärkeä hintojen nousu, erityisesti 2000-luvun alkupuoliskolla, verrattuna Euroopan keskiarvoon.

Vastauksena kahden vuoden takaiseen kriisiin, kiinteistömarkkinoiden reaktio Italiassa on täysin erilainen kun Euroopan keskiarvo. Samalla kun näiden kahden vuoden päättyessä EU:n hinnat laskivat 5,2 %, ne nousivat Italiassa 3,8 %. Euroopan maiden keskiarvossa sopeutuminen kriisiin heijastui hintoihin ja myyntien määriin. Sen sijaan Italiassa hintojen arvot jatkoivat nousuaan, mutta pörssi puolestaan laski. Tästä voi päätellä, että Italiassa kriisin sopeutuminen näkyi myyntien määrissä, eikä hinnoissa.

2010 vuosineljännes - 2012 vuosineljännes

Mitä tänä ajanjaksona tapahtuu, on suhteellisen samanlaista Italiassa ja Euroopassa hintojen muutoksien puolesta. Italiassa muutos merkitsi hyvin alhaista positiivista arvoa (+ 0,4 %), samalla kun Euroopan keskimääräinen kasvuvauhti oli edelleen hieman negatiivinen (-0,3 %) samana ajanjaksona.

2012 - 2103

Nämä olivat ratkaisevat vuodet. Tänä aikana, Italian bruttokansantuote laski huomattavasti samalla kun velka kasvoi ja pankkikriisin ensimmäiset merkit alkoivat näkyä. Kiinteistöomaisuuksien verotus myös kasvoi, ja myynti väheni, sekä asuntojen hinnat laskivat. EU:n keskiarvon vaihtelu oli -1,2 %, kun taas Italiassa se oli -10,7 %.

2014 - 2017

Tänä aikana hintojen elpyminen jatkui Euroopan unionissa, kun taas Italiassa hinnat aloittivat pudotuksensa. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ja kolmannella vuosineljänneksellä EU:n keskimääräinen indeksi nousi 14,8 %, samalla kun Italiassa se laski 5,1 %. Tämän hintojenkorotuksen ansiosta kaupat alkoivat elpyä. Vuosien 2014 ja 2016 aikana myytyjen asuntojen määrä kasvoin noin 27:llä prosentilla ja vuonna 2017 tämä suuntaus jatkui.

Agenzia delle Entraten (Italian veronviranomainen) analyysin mukaan, Italian kriisi on vaikuttanut tuntuvasti nimellishintoihin tietyllä ajanjaksolla, sillä vuonna 2012 tapahtui toinen kriisi, joka oli paljon akuutimpi Italiassa kuin muualla Euroopassa, ja se merkitsi BKT:n voimakkaampaa laskua verrattuna muihin maihin.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot