Vad är “subentro” i hyreskontrakt?

Vad är “subentro” i hyreskontrakt?
Vad är “subentro” i hyreskontrakt?
16 mars 2018, Redaktion

Originalartikel skriven av condominioweb

I Italien så är det möjligt att ändra namnet på de personerna i hyreskontrakt på ett omfattande sätt utan att behöva skriva under ett helt nytt kontrakt. Detta gäller inte i alla fall utan endast under vissa föreskrifter och detta kallas för subentro. Här förklarar vi exakt vad detta är, när det kan hända och vad för ekonomiska följder det har.

Förstå ordet “subentro”

Enligt den italienska ordboken så betyder ordet som att ta kontroll över något “ta någon annans plats genom att överta eller utbyta dem”. I ett hyreskontrakt betyder det att både hyresvärden eller hyresgästen kan bytas ut och detta kan ske antingen frivilligt av båda parter eller rent lagligen.

Som en hyresvärd

Det finns några olika typer av situationer då en hyresvärd kan bytas ut i ett kontrakt.

  1. Försäljning av fastigheten. Om en hyresvärd säljer en fastighet som just nu hyrs ut till en tredje part och denne vet om att fastigheten hyrs ut enligt artikel 1602 av civilrätten.
  2. Dödsfall. Lagen är inte helt tydlig i detta fall men efter en tolkning av högsta domstolen så innebär ett dödsfall endast en subjektiv ändring av kontrakten med att arvingarna tar över fastigheten och skyldigheterna som hyresvärd.
  3. Försäljning av ett företag. Det finns en möjlighet att föra över ett hyreskontrakt som en del av en försäljning av ett företag.

Som en hyresgäst

Att byta ut hyresgäster i ett kontrakt är ett vanligt förekommande fenomen och kan ske i dessa situationer:

  1. Om hyresgästen dör. I detta fall så kan en partner ta över eller bli ersatta av arvingar, eller släktingar som delvis har bott med dem.
  2. Separering eller skilsmässa. Om domaren ger rätt att de kan fortsätta bo i huset så kan partnern som inte längre är med i familjen bytas ut.
  3. Frivilligt. Om både hyresvärden och hyresgästen är överens kan man byta ut hyresgästen.

I de första två fallen så är det stora livsförändringar som gör det omöjligt att fullfölja kontraktet.

Skatteskyldigheter relaterade till subentro

Om du hyr ut för fastighet för att bo i så måste denna bli registrerad inom 30 dagar efter kontraktet skrivits på för att betala alla skatter.

Enligt hemsidan hos Agenzia delle Entrate (italiensk skattebyrå) så behöver ett frivilligt utbyte av antingen en hyresvärd eller hyresgäst erlägga en betalning på:

  • 67 euro fast pris för kontrakt utan corrispettivo (extra hänsyn som är etablerat utöver det ursprungliga kontraktet);
  • En skatt på ca 2% av det överenskomna priset (med en betalning på minst 67 euro) om det är ett kontrakt med corrispettivo.

Denna subentro måste vara registrerat med det kontoret där första kontraktet var registrerat inom 30 dagar av förändringen av kontraktet.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor