Koopovereenkomst en eigendomsakte: wat gebeurt er als de uiteindelijke prijs van het eigendom lager is?

compromiso.jpg
De verkoop van een woning kan als fraude worden beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen
9 april 2018,

Wat gebeurt er als de uiteindelijke verkoopprijs van een huis zoals aangegeven in de akte lager is dan de afgesproken prijs? Kan de Agenzia delle Entrate (De Italiaanse belastingdienst) een evaluatieprocedure inleiden, gezien het feit dat het een manoeuvre kan zijn om een ​​deel van het geld onder de tafel te betalen, waardoor belasting wordt bespaard? De regionale belastingcommissie van Lazio legt het uit.

Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, kan de belastingdienst om een ​​ aanpassing vragen van de belastingen omtrent de verkoop. De belastingbetaler kan echter altijd bewijzen dat het geen onjuiste voorstelling is, maar dat de verkoper een echte korting geeft op het moment van het schrijven van de akte.

Om dit te bewijzen, zullen documenten worden gepresenteerd ter ondersteuning van deze verklaring. Op basis van deze documenten zal de belastingcommissie, de instantie waarmee contact moet worden opgenomen in het geval van een belastingaanslag, bepalen of de korting reëel of fictief is.

Welk bewijs is nodig?

Alleen schriftelijk bewijsmateriaal wordt toegelaten, dus geen getuigen. Daarom is de verklaring van de verkoper niet geldig op zichzelf. Het is zelfs ongeldig als er geen specifieke datum op de verklaring van de korting staat. De datum, die als waar moet worden beschouwd, moet de registratie of authentieke handtekening van een notaris of een andere openbare ambtenaar bevatten.

Een alternatief type bewijs dat ook kan worden aanvaard, is een waarschuwing (per aangetekende brief) die door de koper aan de verkoper wordt gezonden na ondertekening van de voorlopige overeenkomst, waarin de verkoper op de hoogte wordt gebracht van bijvoorbeeld een gebrek in het onroerend goed, waardoor om een korting kan worden gevraagd.

Van het originele Italiaanse artikel: Casa: se il prezzo sul rogito è più basso del compromesso che rischio?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur