Italiaanse IMU belasting 2018: wanneer, hoe en wie?

denaro3.jpg
De gemeentelijke onroerendgoedbelasting IMU in Italië moet worden ingediend op 18 juni 2018 / Gtres
15 juni 2018, Redactie

18 juni 2018 is de deadline voor de betaling van de Italiaanse onroerendgoedbelasting (Imposta Municipale of IMU). Deze belasting moet worden betaald door eigenaars van luxe-eigendommen in de kadastrale categorieën A1, A8 en A9 als het hun eerste woning is. Het moet evenals betaald worden door eigenaren van onroerend goed in Italië als dit niet hun hoofdverblijf is.

Wie moet de IMU 2018 betalen?

De volgende personen moeten de IMU in 2018 betalen:

  •     eigenaren van onroerend goed, grond en bebouwde gebieden voor gebruik als eigendom, vruchtgebruik, huisvesting of landrechten;
  •     begunstigden van het vermogen van een echtgenoot wegens scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, behalve in het geval van een hoofdverblijfplaats;
  •     concessiehouders van gebieden die eigendom zijn van de staat;
  •     verhuurders van vastgoed.

Hoe wordt de IMU 2018 berekend en wanneer is de deadline?

Dit jaar kan de IMU in een of twee termijnen worden betaald. Als het in twee termijnen wordt betaald, moet de betaling in juni en december worden gedaan, maar als het in één keer wordt betaald, moet dit vóór 18 juni gebeuren.

De IMU wordt berekend op basis van de belastbare basis die wordt gevormd door de kadastrale waarde. Dit bedrag wordt met 5% geherwaardeerd en vermenigvuldigd met een coëfficiënt, die verschillend is voor elke kadastrale categorie. De vermenigvuldigingscoëfficienten zijn als volgt:

  •     160 voor kadastrale groep A en kadastrale categorieën C2, C6 en C7, met uitzondering van categorie A10;
  •     140 voor kadastrale groep B en categorieën C3, C4 en C5;
  •     80 voor kadastrale categorieën A10 en D5;
  •     65 voor kadastrale groep D, behalve D5;
  •     en 55 voor categorie C1.

De waarde die na deze berekening wordt verkregen, is afhankelijk van de percentages die in elke gemeente worden toegepast. De tarieven kunnen variëren van 0,2% tot 0,6% voor luxe hoofdverblijven (waar een aftrek van 200 euro kan worden verkregen), van 0,46% tot 1,06% voor andere eigendommen en van 0,4% tot 0,76% voor niet-productieve vastgoedverhuur, verhuurde panden en onroerend goed in handen van IRES-belastingplichtigen (een belasting geheven op bedrijven gevestigd in Italië).

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur