Vilka är driftskostnaderna för ett hus i Italien?

Hur stora är driftskostnaderna för en italiensk fastighet? / Gtres
Hur stora är driftskostnaderna för en italiensk fastighet? / Gtres
8 juni 2018, Redaktion

Att köpa ett hus innebär även ytterligare kostnader för underhåll så innan du köper ett hus i Italien kan det vara bra att veta hur mycket det kostar att underhålla ett italienskt hus bortsett från kostnaderna för förbrukning av el, vatten, gas, telefon, internet etc.

Fastighetsskatt

IMU kommunalskatt (Imposta Municipale): Detta är en skatt som endast betalas om ditt italienska hus fungerar som semesterbostad (en andra bostad, det vill säga inte är din huvudsakliga bostad). Den beräknas till 7,6% av fastighetens taxeringsvärde, men kommunerna har en viss flexibilitet vad gäller denna skatt och kan höja/sänka den med +/-3%, så det beror mer eller mindre på i vilken region du bor. Det finns sätt att minska mängden skatt på, exempelvis genom att överlåta egendomen till dina barn, föräldrar eller till en ex-make/maka, och då skulle du bara betala 50% av skatten. Vid uthyrning av fastigheten med hyreskontrakt tillämpas en rabatt på 25% av skatten.

Betalning sker via formuläret ModuloF24. Du kan antingen betala genom att göra en banköverföring eller så betalar du på ett italienskt postkontor. Summan måste alltid avrundas uppåt. Det är en årlig skatteuppdelning i två lika delar som ska betalas före 16 juni och 16 december varje år.

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): Denna skatt är en slags kommunskatt som tas ut på offentliga tjänster som offentlig belysning, underhåll av vägar med mera, men denna skatt behöver du inte betala om ditt hus i Italien är din huvudsakliga bostad. Om fastigheten fungerar som din semesterbostad eller används för långtidsuthyrning så måste du betala 70–90% av det, medan resten betalas av hyresgästen. Om huset däremot hyrs ut i korta perioder (semesteruthyrning) är du som fastighetsägare ansvarig för att betala hela skatten. Skatten beräknas baserat på fastighetens taxeringsvärde och varierar mellan 1 och 3,3% beroende på kommun. Den betalas i en enda betalning den 16 juni eller i två omgångar (med samma belopp), 16 juni och 16 december

Tassa sui Rifuiti (TARI): Det här är en sophämtningsavgift som betalas av alla husägare utan undantag. Den består av två delar, en fast del baserad på egenskapens användbara yta och en rörlig del baserad på antalet personer i huset, men varje italiensk region kan tillämpa fler faktorer i denna beräkning. Kommunen har mycket frihet när det gäller denna skatt, så det är svårt att exakt säga hur mycket som ska betalas och när.

Andra utgifter

Hemförsäkring: Det är lämpligt att skaffa en hemförsäkring för ditt hus i Italien. De årliga försäkringspremierna varierar normalt mellan 180 och 380 euro per år, beroende på funktionerna i ditt hus.

Förvaltningsbolag: Det kan vara tillrådligt att anställa ett fastighetsbolag som ansvarar för att betala årliga skatter och utföra andra nödvändiga förfaranden. Kostnaderna för detta är vanligtvis mellan 100 och 150 euro per år.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor