Italiensk skatt för fastighetsköp (La imposta di registro)

Italiensk skatt för fastighetsköp (La imposta di registro)
Italiensk skatt för fastighetsköp (La imposta di registro)
9 mars 2018, Redaktion

La imposta di registro är en indirekt skatt som handlar om överföringen av egendom (som t ex köp av en bostad) som man bör registrera att det sammanfaller med värdet i köpkontraktet och se över vilken skattebas man bör betala skatt på. Denna registrering gör man hos ett skattekontor som kallas Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

 

Registreringen

Man bör ta med sig två kopior av köpkontraktet till registreingskontoret (Ufficio del registro) där en kommer lämnas tillbaka med datum och information om registreringen. För uthyrning och andra handlingar relaterade till byggnader finns en liknande process som kan göras digitalt.

Tidsgränsen för att registrera sig officiellt beror på vad för typ av handling som är aktuell. Hyresavtal och andra handlingar relaterade till äganderätten ska registreras inom 30 dagar. För andra typer av dokument bör det ske inom 20 dagar.

Värderingen

Den siffra man bör beräkna skatten ifrån är den som står i köpkontraktet och skatten man bör betala beräknas utifrån en viss procentsats eller en fast avgift för fastigheten. I fallet med köp av bostäder så kan köparen under vissa omständigheter begära att skatten räknas på taxeringsvärdet istället för det i köpkontraktet.

Procentsatsen som appliceras varierar och ligger på ungefär 2-3% för köp och uthyrning och 9% i övriga fall. När det gäller uthyrning så är minimum för registrering 67 euro.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor